Betydelsefulla kvinnliga arkitekter

Annabelle Selldorf

Annabelle Selldorf är född i Tyskland men bosatt i New York där hon har sin arkitekturfirma. 2016 fick hon American Institute of Architects hedersmedalj och det är inte svårt att förstå varför.

Formspråk

Annabelle Selldorfs formspråk andas en vacker tystlåtenhet och byggnaderna vilar i ett tryggt och minimalistiskt självförtroende samtidigt som de utstrålar en sorts subtil perfektion. Selldorfs byggnader håller en hög kvalité och hon arbetar såväl med symmetri som med perfektion.

Hon har ofta anlitats till byggnadsrenoveringar av äldre objekt som behövt en fräsch makeover i övergången från ett användningsområde till ett annat. Enligt Selldorf är varje arkitekturprojekt nämligen ett unikt tillfälle att vägleda en byggnad in i dess omgivande kontext samtidigt som någonting nytt får möjlighet att inkorporeras. All arkitektur har ett syfte och en kontext som det är arkitektens uppgift att ära. Det spelar ingen roll hur den omgivande miljön ser ut eftersom det är arkitektens roll att få byggnaden att tjäna sitt ideala syfte och lyfta den ur kontexten samtidigt som den smälter in.

Byggnadsprojekt

Selldorf ligger bland annat bakom renoveringen av Beaux Arts Mansion och dess varsamma omvandling till muséet Neue Galerie New York. Hon är också känd för att ha expanderat Museum of Contemporary Art i San Diego. Hennes meritlista är både lång och imponerande.

bard