Filmarkitektur

Fler kvinnor till byggbranschen!

Inom den svenska byggindustrin råder just nu en stor brist på personal. En brist som enligt experterna bara kommer att växa sig större inom de närmaste fem åren. Robotar och automatisering innebär mindre mänskligt arbete, men det är inte detsamma som att mänsklig arbetskraft inte behövs. Tvärtom står branschen inför tuffa utmaningar när det kommer till arbetsresurser. Specialiserade byggarbetare och hantverkare, men även teknisk personal behövs.

En stor andel byggarbetare inom olika områden kommer att gå i pension inom den närmaste tiden. Då allt färre väljer att utbilda sig inom branschen leder detta till ett generationsglapp. Dessutom bidrar digitaliseringen till att nya yrken uppstår och ny kompetens krävs. I branschen och i samhället rent generellt finns en önskan om att fler kvinnor ska jobba inom bygg. En mer jämlik byggbransch behövs och kanske är det stora resursbehovet rätt tid till förändring?

Vända på machokulturen

Att det inom byggbranschen finns en viss jargong som i tider varit ett hinder för kvinnor att söka sig till byggarbetsplatser är ett faktum. Statistiken visar att antalet kvinnor i branschen endast ligger på någon ynka procent, vilket inte känns rimligt för att vara 2019. I vissa fall nämns endast en procent vara kvinnor bland byggnadsarbetare ute på svenska arbetsplatser. Den tämligen hårda jargongen och invanda machokulturen har även tagits upp i Riksdagen i samband med debatter med utgångspunkt i den svenska byggbranschen.

I takt med att byggindustrin går mot en krisande framtid när det kommer till avsaknaden av behörig personal är det hög tid att ändra på machokulturen. Att locka fler kvinnor till branschen är ett måste för att stå emot de kommande kraven gällande kompetens och yrkesbehörighet. Branschen kommer att behöva tusentals golvläggare, ingenjörer, projektledare och andra yrkeshantverkare. Men det krävs att företaget tar sitt ansvar för en förbättrad arbetsmiljö. Det är både psykosociala- och organisatoriska faktorer som spelar in när det kommer till kvinnors begränsning inom bygg idag.

För kvinnor finns alltså en ljus framtid inom byggindustrin. Det är ett optimalt tillfälle att bredda sina kunskaper på fler plan eftersom att branschen kommer ha ett mångsidigt behov. En professionell ledarskapsutbildning hos Mgruppen är ett tips för den som önskar göra karriär inom bygg. Den här sortens anpassade utbildningar ger goda förutsättningar till en lyckad prestation i en utmanande arbetsmiljö.

Kvinnor som anställs eller kanske till och med driver eget inom byggbranschen kan med fördel bli medlem i det kvinnliga nätverket Näta. Ett professionellt nätverk som syftar till att stärka kvinnors makt i en manligt dominerande bransch. Via olika typer av stöttning fokuserar Näta på en långsiktig strävan efter mer jämlika arbetsplatser. Det ska helt enkelt vara lika naturligt för kvinnor att söka sig till olika områden inom bygg som det är för män.

bard